Identyfikacja wizualna

Nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu. Marketing to jedna najmocniej rozwijających się branż, czerpiąca z różnych środków masowego przekazu. Dobra reklama jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy marka posiada swój odrębny, charakterystyczny dla siebie wizerunek. Dopiero wtedy - na drodze odniesień, skojarzeń i nawiązań – można budować kompleksową kampanię marketingową. Dlatego też pierwszy krok w promowaniu marki stanowi stworzenie tzw. identyfikacji wizualnej. Jest to zbiór wszelkich symboli, barw, form i innych cech składających się na wizerunek marki. Te detale wykorzystywane są w logotypie, materiałach reklamowych, produktach, wnętrzach firmy, czyli wszędzie tam, gdzie ważne są skojarzenia z daną marką. Na potrzeby dalszych działań marketingowych Szafy Wrocław sporządza się tzw.
księgę identyfikacji bądź księgę znaku i według zawartego w niej klucza projektuje np. papier firmowy, ulotki, broszury, foldery, ubrania firmowe, szyldy, tablice i wiele innych materiałów o charakterze reklamowym. W efekcie powstaje spójny, harmonijny wizerunek firmy, która dzięki temu przestaje być anonimowa dla klienta, a jej obecność na rynku jest czytelna i zauważalna. Dobre skojarzenia budowane w ten sposób przynoszą korzyści w postaci większej liczby klientów korzystając z oferty firmy.
Jak więc widać, kompleksowa i profesjonalna identyfikacja wizualna ma ogromne znaczenie we współczesnym biznesie, dlatego jej realizację powierza się specjalistom. Doświadczony grafik stworzy pomysłową, spójną koncepcję, która utoruje drogę dalszym działaniom marketingowców.